Press: Allt vanligare bilda ekonomisk förening

Svt: https://amp.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/allt-vanligare-bilda-ekonomisk-forening

Det har blivit vanligare att starta ekonomisk förening. Rockbandet Wire Moves från Växjö är bara ett i raden exempel. Efter tre år som enskild firma hos basisten i bandet har Janne Kemi har hans bandkompisar Johan Svensson och Henrik Peterson nu valt att registrera sig som ekonomisk förening.

– Vi är ju tre i bandet, så för att vara demokratiska och fungera bra kände vi att det var en bra företagsform att köra, säger Janne Kemi.
– I en egonomisk förening är det ju föreningen som ingår alla avtal och inte vi som privatpersoner.

Förutom att det är lättare att fördela inkomster och utgifter så har en ekonomisk förening fördelen att det inte behövs inte så höga egna ekonomiska insatser och att det är lättare att låta olika ägare komma och gå än i flera av de vanligare företagsformerna. Det lockar fler och fler att byta företagsform, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) och rådgivningsorganisationen Coompanion, som arbetar med kooperativa företagsformer.
– Jag tror att det här kommer mer och mer, så som musikindustrin ser ut idag. Skivbolagen ser ju att deras tid är över, de är snart utdöda. Varför jaga ett skivbolag när man kan bli ett eget?

Så när det gäller band som bildar ekonomiska föreningar så kan man säga att det är ett sätt att hänga med i musikbranschens utveckling?
– Ja, defenitivt, säger Janne Kemi.