Press: Främjar ortens utveckling: ”Ska vara katalysatorer”

Artikel i BT (Borås Tidning) 2017-12-17, länk.

Just nu pågår ett projekt som ska ta tillvara på och stötta den positiva utvecklingen i Uddebo. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har nyligen beslutat att också satsa 150 000 kronor på att ta fram en utvecklingsplan för Limmared.

Projektet i Uddebo har varit igång sedan i våras. I Limmared ska arbetet dra igång vid årsskiftet.

– Det är så mycket saker på gång i båda orterna, som vi nu ska försöka göra något ännu större av. Vi ska få utvecklingen att gå snabbare och smidigare, säger Janne Kemi, som är en av två processledare som arbetar i Uddebo och nu också i Limmared.

Orterna som blivit utvalda ska redan ha en positiv utveckling, som går att bygga vidare på. I Uddebo finns Väveriet och en uppsjö av kulturföreningar och projekt, medan det i Limmared finns Glasets hus och second hand-butikerna utmed Storgatan.

Orten och dess befolkning är utgångspunkten.

– Var vill Limmared att Limmared ska vara om fem år? Det är de som bor och verkar där som ska genomföra projektet. Tanken är att vi ska vara katalysatorer, som hittar matchningar mellan frivilliga krafter, näringslivet och kommunen, säger Janne Kemi.

I projektet ses Glasets hus i Limmared som ett positivt exempel på sådant arbete.

– Limmared har ju haft en fantastisk resa med Glasets hus. Det är ett fantastiskt exempel på hur frivilliga, näringsliv och kommunen kan samarbeta, säger Janne Kemi.

Projektet ska öka attraktiviteten och vi-känslan på orten, och göra att de som bor på orten känner trygghet och trivsel. Det handlar också om att locka fler att flytta dit.

Nästa steg är nu att inleda dialog med de som bor och verkar på orten. Men i projektet ingår också fler delar – som att undersöka hur ekonomiska mönster ser ut på orten och vad kulturen har för betydelse.

– Exempelvis är det svårt att mäta hur viktigt kultur är för att människor ska flytta till en ort. En del i detta är att vi ska titta på vilka värden det kan skapa, säger Janne Kemi.