Motsatsen till kundklubbar, illojalitetskort.

Jag har tidigare skrivit om gamifikation och kundklubbar som ett sätt att skapa lojala kunder.
Men såg nu ett snyggt exempel från Washington DC där sex små caféer gått ihop och skapat något de kallar får ”Disloyalty cards” dvs illojalitetskort, motsatsen till kundkort och kundklubbar!

disloyalty-dc-440x256

 

På mina föreläsningar om positionering och konkurrenter pratar jag om att det är viktigt att ha med sig att konkurrenter inte alltid behöver vara konkurrens. Utan att man bygger en marknad tillsammans. Tar ofta upp en av mina favoritgator i Göteborg, andra långgatan som ett exempel. Andra långgatan hade aldrig blivit det koncept som det är om inte det låg ölpub efter ölhak på gatan. Man bestämmer inte i förväg vilket ställe man träffas på utan man ses på andra lång och sen ser vi vart vi hamnar, eller så går man på flera adresser och träffar olika vänner under samma kväll.

Illojalitetskort premierar att besöka flera små entreprenörer istället för att samla alla sina köp hos en aktör. Tillsammans får vi våra kunder att upptäcka mer och skapar en större marknad. I DC exemplet är sex caféer med på samarbetet och efter att man besökt alla sex adresser så får man en gratis kaffe på valfritt ställe.

Jag tycker det är en skön twist på det hela, vad tycker du? – Support your local entreprenour!