Motsatsen till kundklubbar, illojalitetskort.

Jag har tidigare skrivit om gamifikation och kundklubbar som ett sätt att skapa lojala kunder. Men såg nu ett snyggt exempel från Washington DC där sex små caféer gått ihop och skapat något de kallar får ”Disloyalty cards” dvs illojalitetskort, motsatsen till kundkort och kundklubbar!   På mina föreläsningar om positionering och konkurrenter pratar jag om att det är viktigt …